<html> <head> <title>VIDA CREIXENT GIRONA</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE"> <META NAME="AUTHOR" CONTENT="VIDA CREIXENT GIRONA"> <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Vida Creixent Girona - Moviment cristi de gent gran"> <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Vida,creixent,girona,vida creixent,vida creixent girona,vidacreixent, vidacreixentgirona.org"> <META NAME="Resource-type" CONTENT="Document"> <META NAME="robots" content="ALL"> <style type="text/css"> A { text-decoration: none; } A:hover { text-decoration: underline; } </style> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#8b8d80" LINK="#9F0002" ALINK="#9F0002" VLINK="#9F0002"> <table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" valign="middle"> <img src="images/logovc.gif"> <P> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">BENVINGUTS A LA NOSTRA PLANA<br></font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#8b8d80"><A HREF="index1.html">feu clic aqu per accedir a la web</A></font><P> <hr width="400" noshade size="1"> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Per llegir les darreres novetats </font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#8b8d80"><A HREF="butlleti.pdf" TARGET="_new">cliqueu aqu</A><P> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Per descarregar el nostre quadern <B> Fem Cam </B></font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#8b8d80"><A HREF="femcami.pdf" TARGET="_new">cliqueu aqu</A><br> <font face="arial, helvegica, sans-serif" size="1">(tingueu pacincia, pot tardar uns minuts a descarregar)</font><P> </FONT> <br> <br> <p> <!-- Start of StatCounter Code --> <script type="text/javascript" language="javascript"> var sc_project=2192396; var sc_invisible=0; var sc_partition=20; var sc_security="08a948f2"; var sc_text=4; </script> <font face="arial" size="-1">visites</font><br> <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.statcounter.com/counter/counter.js"></script><noscript><a href="http://www.statcounter.com/" target="_blank"><img src="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2192396&amp;java=0&amp;security=08a948f2&amp;invisible=0" alt="counter" border="0"></a> </noscript> <!-- End of StatCounter Code --> </td> </tr> </table> </body> </html>