1.    El perquè d’un moviment cristià de jubilats i de gent gran:  En una Societat on el que compta més és la productivitat i l’economia, el nostre col·lectiu de jubilats, cada vegada més nombrós, corre el risc d’ésser considerat un destorb, per tant és important de trobar activitats que ens ajudin a descobrir una nova dimensió, per tal que se’ns pugui valorar degudament, com a persones i com a creients. I això sols podrem aconseguir-ho creant una comunitat, que ens faci sentir responsables i útils, en el pla personal i en el de la fe. Hem d’imbuir-nos del sentit d’aquella dita que diu:”No n’hi ha prou de posar anys a la vida, cal posar vida als anys”. I ho hem de fer pensant en  la vida present, però sense oblidar que n’hi ha una altra, la que el Senyor ens té reservada.                     

       2.        Història de Vida Creixent:  Fou a l’any 1952, a la parròquia de Neully-Sur-Seine, quan la reunió d’un grup de seglars, encapçalats per Anne Mª Couver i Leon Hamei, amb l’orientació espiritual de monsenyor Courbe, bisbe auxiliar de Paris  – jubilats tots ells – per pregar i reflexionar, a la llum de l’Evangeli, sobre el seu paper dins d’una societat que els deixava de banda, que nasqué la llavor de la qual, més endavant, naixeria “Vie Montante” (Vida Creixent). El moviment s’aprovà l’any 1962, coincidint amb l’obertura del Concili Vaticà II; i l’any 1983, nasqué “Vie Montante International”, al decurs d’un congrés celebrat a Toulose, al qual assistí el recordat Joan Viñas,  que fou el que portà el moviment a Catalunya, amb l’aprovació del Cardenal Jubany, i el nomenament del P. Lluís Antoni Sobrerroca S.J., com a consiliari.                      
        Fou l’any 1986 quan, de la ma de l’enyora’t  Josep Mª. Ministral, s’iniciá el moviment a Girona.

      3.         L’espiritualitat i la mística de Vida Creixent. Font dels seus postulats: Hem de partir de la base que el seu principal objectiu és: Aconseguir la forma de viure la nostra existència, d’acord amb l’Evangeli. Per consegüent entén que el cristià, si ho vol ser de debò, no ha de partir sols de la teoria o de les normes, sinó de l’experiència, basada en una sensibilitat capàç de trobar Déu i saber captar el seu llenguatge. Un Déu present en coses molt simples, però alhora molt “divines”, que ens dóna paraules d’esperança, i força per lluitar contra tants “no” de la vida.


         En definitiva els tres pilars fonamentals de Vida Creixent, són:
   . Amistat, que és acollir l’altre i estimar-lo.            
   . Espiritualitat, per a saber descobrir Déu en les nostres petites coses.       
   . Apostolat, per a donar fidel testimoni del Déu trobat íntimament.  
        Per consegüent, aquesta experiència d’un Déu pròxim l’hem de viure, a Vida Creixent, juntament amb els nostres germans de grup, que ens ajudarà a sentir-la més pròxima.
                        

   4.         La metodologia del nostre moviment: Pertànyer-hi vol dir no ésser un subjecte passiu, sinó contribuir activament en les seves tasques, conèixer i seguir la seva metodologia, crear noves amistats i integrar-se en la vida del grup; tenint clar que es tracta d’un conjunt d’homes i dones que es reuneixen per a descobrir i viure, en un clima d’amistat, la seva vocació de laics cristians. El seu fonament principal es basa en el diàleg obert i constructiu, per tal d’aconseguir arribar a: Conèixer les riqueses de la fe i del baptisme i a viure-les amb tota plenitud”.
     Això comporta un continu procés personal en la formació cristiana, que implica un dinamisme, una activitat, una metodologia i una`preocupació, que estimula l’autoformació basada en la responsabilitat personal, per tal d’aconseguir una font d’espiritualitat, que ens ajudi a donar testimoni de la nostra fe.                                                               
      La composició d’un grup de Vida Creixent , per funcionar bé, és bo que l’integrin un màxim de quinze a divuit persones, d’entre les quals una actuarà com a ANIMADORA. També cal que hi hagi un Consiliari, que no és qui dirigeix les reunions, sinó que actua de conseller, per aclarir conceptes i conduir la vida espiritual del grup.  
     El temari corre a càrrec de la Comissió diocesana de Vida Creixent, a ravés de la Comissió d’Estudis, i és qui els posa a disposició dels grups.Per descarregar el nostre quadern Fem Camí cliqueu aquí
(tingueu paciència, pot tardar uns minuts a descarregar)

Copyright 2007 - Vida Creixent - Bisbat det Girona - Tots els drets reservats